Audit energetic

Audit energetic

Auditul energetic reprezintă un studiu complex al comportamentului şi al consumurilor energetice ale clădirilor.

Citește mai mult »

Certificat energetic

certificat energetic

Certificatul energetic este un document care prezintă, într-un mod sintetic şi unitar, performanţa energetică a clădirii.

Citește mai mult »

De ce trebuie certificat?

certificat energetic

Dacă vrei să vinzi o locuință, să închiriezi sau vrei să întabulezi o clădire nouă, nu o poți face fără acest certificat.

Citește mai mult »

Auditul energetic
Studiu complex al comportamentului şi al consumurilor energetice ale clădirilor

Audit energetic reprezintă un studiu complex al comportamentului şi al consumurilor energetice ale clădirilor avînd drept scop stabilirea performanţelor reale şi identificarea soluţiilor tehnice de reabilitare sau modernizarea energetică.

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic a soluţiilor de reabilitare şi/sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii.

Auditul energetic este precedat de elaborarea certificatului de performanţă energetică. Elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare si/sau modernizarea cladirii sunt prezentate in cadrul unui raport de audit energetic.

Element esential al procedurii de efectuare a auditului este raportul de audit energetic care prezinta:
    •  modul in care a fost efectuat auditul;
    •  caracteristicile energetice principalele ale cladirii;
    •  propunerea masurilor de modernizare a cladirii si instalatiilor aferente acesteia;
    •  concluziile referitoare la masurile eficiente din punct de vedere economic.

Forma de prezentare a raportului trebuie adaptata in functie de beneficiarul acestuia, deoarece acesta va fi cel care va decide in privinta modernizarii termice a cladirii. Prezentarea raportului de audit energetic, forma, modul de redactare, claritatea si usurinta de interpretare a continutului acestuia sunt esentiale pentru beneficiarul raportului.

Auditorul energetic
Persoana fizică atestată profesional care realizează un audit energetic

Auditor energetic este acea persoana fizică atestată profesional având capacitatea și dreptul de a realiza audit energetic și elibera certificat energetic pentru un imobil. Auditorul energetic este atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Auditorul energetic inspectează și evaluează nivelul de eficiență a răspândirii energiei dintr-un imobil. Ca parte a acestei inspecții auditorul energetic va măsura consumul de energie, va urmări pierderile de căldură, și va verifica operațiunile și eficiența încălzirii, ventilației și a sistemelor de aer condiționat.

Cum se realizează un audit energetic
Auditul energetic presupune parcurgerea a trei etape obligatorii

Realizarea auditului energetic al unei clădiri existente presupune parcurgerea a trei etape obligatorii:

  • Expertiza energetică, pentru evaluarea consumului de căldură al clădirii în condiţii normale de locuire, pe baza caracteristicilor reale ale construcţie şi instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum şi întocmirea raportului de expertiză;
  • Indentificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora;
  • Întocmirea raportului de audit energetic.

Auditori acreditați
Membrii AAECR, AIIR

ing. Ion OCHEA
Auditor energetic pentru clădiri, construcții și instalații
Membru AAECR, AIIR
ochea.ion@gmail.com, office@energy-star.ro
021.267.52.17, 0722.763.264
București-Ilfov-Olt
dipl. ing. Georgeta NEAGU
Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR, filiala Dobrogea - centrul zonal Constanța
fam_neagu@yahoo.com
0723.683.433
Constanța
dipl. ing. Ioana BALINT
Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR, filiala Transilvania - centrul zonal Brașov
ioanabalint.certificate@gmail.com
0268.313.314, 0741.555.000
Brașov

Clasele energetice
Clasificarea claselor energetice

De ce trebuie certificat energetic?

Dacă vrei să vinzi o locuință, să închiriezi sau vrei să întabulezi o clădire nouă, nu o poți face fără acest certificat. Citește mai mult »