Audit energetic

Audit energetic

Auditul energetic reprezintă un studiu complex al comportamentului şi al consumurilor energetice ale clădirilor.

Citește mai mult »

Certificat energetic

certificat energetic

Certificatul energetic este un document care prezintă, într-un mod sintetic şi unitar, performanţa energetică a clădirii.

Citește mai mult »

De ce trebuie certificat?

certificat energetic

Dacă vrei să vinzi o locuință, să închiriezi sau vrei să întabulezi o clădire nouă, nu o poți face fără acest certificat.

Citește mai mult »

Cadastru și evaluare imobil
Evaluarea imobiliară este o analiză referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unei proprietăți imobiliare

Evaluarea exprimă o opinie asupra unei valori. Evaluarea imobiliară este o analiză, o opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietăți imobiliare, exprimată de o persoană imparțială specializată în analiza și evaluarea proprietăților imobiliare (expertul evaluator imobiliar).

Evaluarea proprietatilor imobiliare:

 • apartamente, case, vile, cladiri
 • spatii comerciale
 • constructii industriale
 • terenuri libere sau construite

Acte necesare pentru evaluarea unei proprietati imobiliare (copii xerox):

 • Act de proprietate, încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara
 • Plan de încadrare în zona
 • Plan de situatie
 • Autorizatie de construire / desfiintare
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu tehnic arhitectura rezistenta
 • Fisa bunului imobil
 • Releveu / nivel
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societati comerciale)

Pasii unei evaluari imobiliare sunt urmatorii:

1. Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre evaluatorul imobiliar:

 • identificarea proprietatii imobiliare
 • identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii
 • stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata

2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor:

 • colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante; aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda comparatiei directe etc.)
 • se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliara:

 • procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare, baza de evaluare - tipul de valoare, scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Raportul evaluarii imobiliare explica procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si prezinta informatiile semnificative care au fost folosite in analiza. Tipul, dimensiunea si continutul unui raport de evaluare variaza in functie de tipul proprietatii, cerintele legale si de natura si complexitatea procesului de evaluare imobiliara.

Auditori acreditați
Membrii AAECR, AIIR

ing. Ion OCHEA
Auditor energetic pentru clădiri, construcții și instalații
Membru AAECR, AIIR
ochea.ion@gmail.com, office@energy-star.ro
021.267.52.17, 0722.763.264
București-Ilfov-Olt
dipl. ing. Georgeta NEAGU
Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR, filiala Dobrogea - centrul zonal Constanța
fam_neagu@yahoo.com
0723.683.433
Constanța
dipl. ing. Ioana BALINT
Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR, filiala Transilvania - centrul zonal Brașov
ioanabalint.certificate@gmail.com
0268.313.314, 0741.555.000
Brașov

Clasele energetice
Clasificarea claselor energetice

De ce trebuie certificat energetic?

Dacă vrei să vinzi o locuință, să închiriezi sau vrei să întabulezi o clădire nouă, nu o poți face fără acest certificat. Citește mai mult »