Audit energetic

Audit energetic

Auditul energetic reprezintă un studiu complex al comportamentului şi al consumurilor energetice ale clădirilor.

Citește mai mult »

Certificat energetic

certificat energetic

Certificatul energetic este un document care prezintă, într-un mod sintetic şi unitar, performanţa energetică a clădirii.

Citește mai mult »

De ce trebuie certificat?

certificat energetic

Dacă vrei să vinzi o locuință, să închiriezi sau vrei să întabulezi o clădire nouă, nu o poți face fără acest certificat.

Citește mai mult »

Evaluare energetică
Stabilirea performanței energetice a clădirii și a instalațiilor aferente

Evaluarea energetică presupune determinarea performanței energetice a clădirii și a instalațiilor aferente. Evaluarea energetică a clădirilor și instalațiilor este realizată de evaluatori-auditori energetici, ingineri specializați în domeniul evaluării și auditului energetic, autorizați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

Performanța energetică a clădirii este energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul.

Performanța energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul și se exprimă prin unul sau mai mulți indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolația termică, caracteristicile tehnice ale clădirii și instalațiilor, proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare și influența clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei și alti factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influențeaza necesarul de energie.

Certificatul de performanță energetică a clădirii, este valabil 10 ani de la data emiterii, se elaborează cu respectarea legislației în vigoare pentru clădirile din categoriile prevăzute în lege, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate.

Auditul energetic reprezintă un studiu complex al comportamentului şi al consumurilor energetice ale clădirilor avînd drept scop stabilirea performanţelor reale şi identificarea soluţiilor tehnice de reabilitare sau modernizarea energetică.

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic a soluţiilor de reabilitare şi/sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii.

Auditul energetic este precedat de elaborarea certificatului de performanţă energetică. Elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare si/sau modernizarea cladirii sunt prezentate in cadrul unui raport de audit energetic.

Un element esențial al procedurii de efectuare a auditului este raportul de audit energetic care prezintă:
    •  modul în care a fost efectuat auditul;
    •  caracteristicile energetice principalele ale clădirii;
    •  propunerea măsurilor de modernizare a clădirii și instalațiilor aferente acesteia;
    •  concluziile referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.

Forma de prezentare a raportului trebuie adaptată în funcție de beneficiarul acestuia, deoarece acesta va fi cel care va decide în privinta modernizării termice a clădirii. Prezentarea raportului de audit energetic, forma, modul de redactare, claritatea și usurința de interpretare a continutului acestuia sunt esențiale pentru beneficiarul raportului.

Auditori acreditați
Membrii AAECR, AIIR

ing. Ion OCHEA
Auditor energetic pentru clădiri, construcții și instalații
Membru AAECR, AIIR
ochea.ion@gmail.com, office@energy-star.ro
021.267.52.17, 0722.763.264
București-Ilfov-Olt
dipl. ing. Georgeta NEAGU
Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR, filiala Dobrogea - centrul zonal Constanța
fam_neagu@yahoo.com
0723.683.433
Constanța
dipl. ing. Ioana BALINT
Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR, filiala Transilvania - centrul zonal Brașov
ioanabalint.certificate@gmail.com
0268.313.314, 0741.555.000
Brașov

Clasele energetice
Clasificarea claselor energetice

De ce trebuie certificat energetic?

Dacă vrei să vinzi o locuință, să închiriezi sau vrei să întabulezi o clădire nouă, nu o poți face fără acest certificat. Citește mai mult »